Varmt välkommen att besöka Elibs nya hemsida på www.elib.se
Du är inne på Elibs gamla hemsida som är under avveckling.
eLibs logotype Allt du vill läsa -
alltid till hands!
linje
Inloggning för Återförsäljare, Förlag och Bibliotek

Elib
punktOm Elib
punktAbout Elib
punktVåra tjänster
punktPress
punktKontakter
punktBlogg
punktCookies

e-böcker
punktVad är en e-bok?
punktHur komma igång?
punktSök e-böcker
punktSmakprov
punktVanliga frågor
punktLäsarprogram
punktLäsplattor

MP3-böcker
punktVad är en MP3-bok?
punktHur komma igång?
punktSök MP3-böcker
punktSmakprov
punktVanliga frågor

Ãterförsäljare
punktInfo för återförsäljare
punktKöp böcker här

Förlag
punktElibs förlagstjänster
punktStegen i utgivningen
punktLista på förlag

Bibliotek
punktInfo för bibliotek
punktLåna böcker här


 linje
Elib AB
Box 3667
103 59 Stockholm
Besöksadress/Bud:
Sveavägen 56E, 3tr ÖG linje
Elib använder sökteknik
från Adeptic.

 linje
Elib använder ABCpdf.NET för att konvertera HTML till PDF.

Titel: Zarathustra : The Golden Star
Författare: Akbar Golrang
Beskrivning:

Zarathustra : the Golden Star deals with the life and doctrine of Ashoo Zarathustra, the ancient Iranian Prophet - and the destiny of Zarathustrianism (Mazdaism) up to the end of the Sassanid dynasty (224 - 651 AD). First we go through the description of the historical background of the various existing religions before Zarathustra, and then the amazing birth of Zarathustra, his social status, his upbringing and his struggle to promote his faith. We follow him to Bactria meeting King Vishtaspa, the supporter of Zarathustra and explore the reasons for two wars between Iran and Turan. We study the Zarathustrianism, Zurvanism, Manichaeism and Mazdakism up to the Arab conquest of Iran (637 - 651 AD). For a better understanding and clarity of the essence of this study, Zarathustrianism is divided into three different outlines, namely: 1) The Pre-Zarathustrianism, which considers all conventional faiths before Zarathustra's emergence 2) The Canonical-Zarathustrianism, which details all major events from Zarathustra's birth to death, 3) The Post-Zarathustrianism [or PZ in short], which recounts major occurrences after the death of Zarathustra.

Beskrivning på svenska:
Zarathustra: the Golden Star handlar om Ashoo Zarathustras, den forntida iranska profeten, liv och lära - och Zarathustrianismens (Mazdaismens) öde fram till slutet av den Sassanidiska dynastin (224-651 e.Kr.). Först beskrivs den historiska bakgrunden till de olika befintliga religionerna före Zarathustra, och sedan Zarathustras fantastiska födelse, hans sociala status, hans uppväxt och hans kamp för att främja sin tro. Vi följer sedan honom till Baktrien, där han möter kung Vishtaspa och sina framtida trosanhängare, och undersöker vidare orsakerna till två krig mellan Iran och Turan. Vi studerar därefter Zarathustrianism, Zurvanism, manikeism och Mazdakism fram till den arabiska erövringen av Iran (637-651 e.Kr.). För en bättre förståelse och tydlighet i denna studie, är Zarathustrianismen indelad i tre olika perioder, nämligen: 1) Pre-Zarathustrianism, som beskriver olika konventionella religioner före Zarathustras uppkomst, 2) Kanonisk Zarathustrianism, som specificerar alla större händelser från Zarathustras födelse till hans död, 3) Post-Zarathustrianism [eller PZ i korthet], som berättar om viktiga händelser efter Zarathustras död.

ID: ISBN:91-980004-5-4
ISBN 13: 978-91-980004-5-0
Förlag: Sheila Publishing House
Kategori: Religion
Recensera och betygsätt boken
Format för försäljning:   PDF med vattenmärke (1.1 Mbytes)
Format för utlåning:   PDF med Adobe-kryptering (1.1 Mbytes)


Köp boken hos:

Låna på bibliotek: